Voorlichting carrousels op de locaties voor ouder(s)/verzorger(s) januari

De aanmeldingen voor de voorlichting carrousels in de maand november zijn vol.
Aanmelden voor de voorlichting carrousels in de maand januari is nog altijd mogelijk. ( uitgesloten @Forum)
Alle voorlichtingen beginnen, met uitzondering van (Klein) Mariënburg, om 19.30 uur.

Voor ouder(s)/verzorger(s) én voor leerlingen in groep 8 organiseren we in november en januari voorlichtingen op onze eigen locaties. In een aantal voorlichtingsrondes komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waar staat CSG Comenius voor.
  • Informatie over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
  • Leerlingenzorg.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Locatie-/opleiding specifieke informatie.

U bent van harte welkom op één of meerdere van onze voorlichtings carrousels!

 

Carrousel Esdoorn

Alle voorlichtingsavonden zijn inmiddels vol. U bent van harte welkom op onze Open dag en/of Doedag.

Carrousel @Forum

Alle voorlichtingsavonden zijn inmiddels vol. U bent van harte welkom op onze Open dag en/of Doedag.

Overzicht carrousels

Aanmelden nog mogelijk op de volgende dagen:

Mariënburg 23 januari 2019 17.00 uur     
     
Zamenhof 17 januari 2019 19.30 uur
     
Esdoorn De voorlichtingen van locatie Esdoorn zijn vol  
     
@Forum De voorlichtingen van locatie @Forum zijn vol
 
 

Start voorlichtingen om 19.30 uur

De voorlichtingen op locatie Zamenhof, Esdoorn en @Forum starten om 19.30 uur.

Locatie Esdoorn  | 14 & 21 november 2018 en 17 januari 2019 
Locatie Mariënburg  |  13 & 21 november 2018 en 15 & 23 januari 2019
Locatie Zamenhof  |  15 november 2018  en 17 januari 2019
Locatie @Forum  | 15 & 20 november 2018 en 16 & 21 januari  2019

 

Let op: Voorlichtingen Mariënburg op locatie Klein Mariënburg (kopie)

Voorlichtingen worden gegeven op Knoopstraat 3, Leeuwarden. Kwartier voor tijd gaan de deuren open voor Koffie / Thee / Limonade

Middag voorlichting  17.00 - 18.00 uur
Avond voorlichting   19.15 - 20.15 uur