Voorlichting carrousels op de locaties voor ouder(s)/verzorger(s) in november en januari

Voor ouder(s)/verzorger(s) én voor leerlingen in groep 8 organiseren we in november en januari voorlichtingen op onze eigen locaties. In een aantal voorlichtingsrondes komen de volgende onderwerpen onder meer aan bod:

  • Waar staat CSG Comenius voor.
  • Informatie over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
  • Leerlingenzorg.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Specifieke informatie over de locatie en opleiding.

U bent van harte welkom op één of meerdere van onze voorlichtingsmomenten!

Aanmelden is mogelijk vanaf 7 oktober 2019!

 

Overzicht voorlichtingscarrousels

Datums voorlichtingscarrousels:

Mariënburg 12 en 20 november 2019 A:17 uur  B:19.15 uur  
  23 januari 2020  A:17 uur  B:19.15 uur
Zamenhof 21 november 2019 19.30 uur
  16 januari 2020 19.30 uur
Esdoorn 13 november 2019 19.30 uur
  15 januari 2020 19.30 uur
@Forum 14 november 2019
13 januari 2020
A:17 uur  B:19.15 uur  19.30 uur  

Let op: Voorlichtingen Mariënburg op locatie Klein Mariënburg

Voorlichtingen worden gegeven op Knoopstraat 3, Leeuwarden. Een kwartier voor tijd gaan de deuren open voor Koffie / Thee / Limonade

Middagvoorlichting  17.00 - 18.00 uur
Avondvoorlichting   19.15 - 20.15 uur