Voorlichting carrousels op de locaties voor ouder(s)/verzorger(s)

Voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in groep 8 organiseren we in november en januari voorlichtingen op onze eigen locaties. In een aantal voorlichtingsrondes komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waar staat CSG Comenius voor.
  • Informatie over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
  • Leerlingenzorg.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Locatiespecifieke ronde over de inhoud van de opleiding.

Deze voorlichtingen zijn gericht op de ouder(s)/verzorger(s). De Doe Dag en Open Dag zijn specifiek gericht op groep 8 leerlingen.

Andere voorlichtingsmomenten