GELOOF IN JE TOEKOMST

Zamenhof

Praktijkonderwijs & v-mbo

Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je krijgt veel praktijkvakken en daarbij goede begeleiding. Zo willen we je stimuleren en laten zien waar je goed in bent. Het praktijkonderwijs duurt 6 jaar. Hoe verder je bent, hoe meer praktijkvakken je krijgt. Je gaat ook stages lopen, eerst intern bij ons op school, later extern bij een bedrijf. Zo bereiden we je goed voor op een leuke baan.

Het v-mbo op CSG Comenius is praktijkgericht. De onderbouw noemen we daarom ook v-mbo In Bedrijf, omdat je meteen vanaf het eerste jaar met de praktijk aan de slag gaat. In de bovenbouw leiden we je op tot een 'brede specialist'. We werken daarbij samen met ROC Friese Poort en ROC Friesland College. Het v-mbo op CSG Comenius is daarom dé voorbereiding op het mbo.

Ontdek de school

Opleidingen

In het mbo kun je kiezen uit meer dan 400 opleidingen voor verschillende beroepen. Bij CSG Comenius bereiden we je daar op voor. Je maakt kennis met de richtingen
Zorg & Welzijn, Consumptief, Handel & Administratie en Techniek.
CSG Comenius werkt intensief samen met ROC Friese Poort en ROC Friesland College. Je kunt op twee niveaus de v-mbo-opleiding volgen:

Adres

Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden
T (058) 234 76 70

Leiding

Mevr. drs. J. Posthumus MBA
locatiedirecteur Zamenhof
E j.posthumus@csg-comenius.nl

Dhr. E. Bruinsma
teamleider v-mbo
E e.bruinsma@csg-comenius.nl

Jaarcoördinatoren

Dhr. S. Koster
coördinator v-mbo onderbouw
E s.koster@csg-comenius.nl

Mevr. A. Molthoff
coördinator v-mbo bovenbouw
E a.molthoff@csg-comenius.nl

Mevr. B. Heeren
coördinator v-mbo bovenbouw
Heeren@csg-comenius.nl