Vrij vragen

Landelijke regels: leerplicht

In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplichtige leeftijd eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) waarin de leerling 16 jaar is geworden. Als de leerling dan nog geen startkwalificatie heeft gehaald, is hij/zij daarna tot 18 jaar – of tot het moment waarop een startkwalificatie behaald is– kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2- diploma. 

Extra vakantie en/of verlof

Bij bepaalde omstandigheden kan de directeur van de school bijzonder verlof verlenen. De school is bij het verlenen hiervan gebonden aan de wetgeving over de leerplicht. Een aanvraag moet  altijd schriftelijk worden aangevraagd door de ouder(s)/verzorger(s) en vaak worden voorzien van relevante bewijsstukken. De school heeft die nodig om een eventueel toegekende aanvraag later te kunnen verantwoorden.  

De hiervoor bestemde formulieren vindt u hieronder. Vul de formulieren, die onder download staan, in en stuur deze naar de schoolleiding. Die zal vervolgens met u in contact treden.

Niet naar school?

Als uw zoon/dochter een dag niet naar school kan komen,  meld dit dan vóór 8.30 uur. U kunt de school bereiken op het telefoonnummer

(058) 234 76 70