Schoolkosten

Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, brengt dat kosten met zich mee. De kosten waar u mee te maken krijgt, zijn:

  • Schoolboeken
  • Vrijwillige ouderbijdrage (voor het schoolfonds, een materiaalbijdrage en de huur van een kluisje)
  • Lesmateriaal
  • Talentstromen

Een toelichting op deze kosten kunt u hieronder downloaden. Evenals een overzicht van de kosten per opleiding.

Schoolkosten

Boekenfonds
CSG Comenius heeft een eigen boekenfonds. Leerlingen tekenen een gebruikersovereenkomst voor het deel van de boeken dat gehuurd wordt.

Restitutie-, betalings- en kwijtscheldingsregeling
In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de restitutie-, betalings- of kwijtscheldingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage. U kunt uw verzoek - via het formulier dat u hieronder kunt downloaden - richten aan CSG Comenius, Postbus 193, 8900 AD Leeuwarden, t.a.v. de Financiële Administratie.

Tegemoetkoming (studie)kosten

Er zijn verschillende regelingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie vindt u op:
www.toeslagen.nl (kinderen 12 t/m 17 jaar)
www.duo.nl (kinderen 18 jaar en ouder)
www.leeuwarden.nl/minima (lagere inkomens / vb. gebaseerd op gemeente Leeuwarden.)

Kindgebonden budget voor kinderen van 12-18 jaar
Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de onderstaande bedragen (2019)? (Nibud 2020)
12-15 jaar: 243 euro
16-17 jaar: 434 euro

Kindpakket Leeuwarden

Ieder kind verdient de kans om zijn talenten te ontdekken, zich te ontplooien en mee te doen op school. In gezinnen met een minimuminkomen is dit soms lastig. Ook in de gemeente Leeuwarden is dat zo. Daarom is het Kindpakket Leeuwarden opgezet.  Het Kindpakket is een initiatief van Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, de sociale wijkteams en de gemeente Leeuwarden.

Het Kindpakket is bedoeld om kinderen uit minimagezinnen uit de gemeente Leeuwarden de kans te geven om mee te doen op school, aan sport- of cultuur activiteiten of te ondersteunen bij vragen die de thuissituatie raken. Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat je geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!

Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl .

Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen.

Zo kan jouw kind toch meedoen!

 

WIS Collect

WIS Collect is een systeem dat het u gemakkelijk maakt facturen te betalen en in te zien. U regelt de betaling volledig digitaal.

Hoe werkt WIS Collect precies?
U ontvangt via het e-mailadres noreply@wiscollect.nl een e-mail met daarin een link naar de digitale betaalomgeving van CSG Comenius: WIS Collect. In deze omgeving ziet u precies welke kosten u betaalt en kunt u kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden, zoals iDEAL of door middel van een overboeking. Kosten die niet voor u van toepassing zijn, waar dus geen gebruik van wordt gemaakt, kunnen uitgevinkt worden. Het programma leidt u in duidelijke stappen door het proces. Telkens wanneer er een nieuwe factuur voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail met de link naar de betaalomgeving.

E-mailadres
Het is belangrijk dat uw juiste e-mailadres bekend is, alle communicatie over facturen verloopt via dit e-mailadres.