Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers hebben behoefte aan contact met de school die door hun kinderen bezocht wordt. CSG Comenius heeft belang bij inspraak en feedback van de ouders van haar leerlingen. Een manier om deze wederzijdse communicatie te bevorderen, is het vormen van een ouderraad. Op alle locaties is een ouderraad actief. De ouderraad organiseert of ondersteunt bij activiteiten en heeft een paar keer per jaar overleg met de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding informeren en adviseren elkaar en zijn een klankbord voor elkaar.

Ouderraad Esdoorn

De ouderraad van Esdoorn heeft ook een eigen pagina. Bekijk deze via deze link.

Ouderraad Zamenhof

De ouderraad van Zamenhof heeft ook een eigen pagina. Bekijk deze via deze link.