Leerlingondersteuning

De school is er om te leren. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich daar goed ontwikkelt en een eigen plek in de samenleving weet te vinden. CSG Comenius wil dat ‘leerproces’ zo goed mogelijk begeleiden. De eerste begeleider is de docent. Daarnaast kennen wij begeleiders met speciale taken die nauw samenwerken met de vakdocenten. De begeleiding is er onder andere op gericht dat leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen.

Vormen van begeleiding

Op CSG Comenius worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden.

  • Mentoraat
  • Dyslexiebegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Counseling
  • Rots & Water
  • Zorgadviesteam
  • Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de leerlingen voldoen aan de criteria die de overheid hiervoor opgesteld heeft.

Elke locatie heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt de profielen hieronder downloaden.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

CSG Comenius werkt op het terrein van de leerlingenzorg nauw samen met de andere scholen in de regio binnen het Samenwerkingverband Fryslân-Noard. 

Voor verdere informatie: www.swvfryslan-noard.nl.