Vormen van begeleiding

Vormen van begeleiding

 • Mentoraat
  De mentor zorgt voor alle leerlingen in de klas en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders/verzorgers.   
 • Dyslexiebegeleiding
  Leerlingen met dyslexie worden door een dyslexiecoach begeleid en geadviseerd.  
 • Loopbaanbegeleiding
  Op alle locaties ondersteunt en adviseert de decaan leerlingen als het gaat om keuzes tijdens de schoolloopbaan, zoals sectorkeuze, profielkeuze en studiekeuze.  
 • Counseling
  Leerlingen die problemen ondervinden in hun persoonlijk functioneren, kunnen begeleid en geadviseerd worden door een counselor.
 • Rots & Water
  Rots & Water is een training voor jongens en meiden die ingezet wordt om de weerbaarheid te vergroten en pesten tegen te gaan. Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan het positief inzetten van sociale vaardigheden. De training wordt aangeboden in het praktijkonderwijs en in het vmbo op individuele basis.
 • Zorgadviesteam (ZAT)
  Elke locatie heeft een Zorgadviesteam dat met vaste regelmaat bijeen komt om zich te buigen over de vraag hoe de begeleiding van leerlingen, in en buiten de school, het beste vormgegeven kan worden.
 • Huiswerkbegeleiding
  Huiswerkbegeleiding is (tegen betaling) mogelijk voor mavo-, havo- en atheneumleerlingen in Leeuwarden en voor de leerlingen in Sint Annaparochie. Voor meer informatie: www.huiswerkinstituutleeuwarden.nl (Leeuwarden) en  studiecentra.nl (Sint-Annaparochie)