Leerlingondersteuning

De school is er om te leren. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich daar goed ontwikkelt en een eigen plek in de samenleving weet te vinden. CSG Comenius wil dat ‘leerproces’ zo goed mogelijk begeleiden. De eerste begeleider is de docent. Daarnaast kennen wij begeleiders met speciale taken die nauw samenwerken met de vakdocenten. De begeleiding is er onder andere op gericht dat leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen.

Vormen van begeleiding

Op CSG Comenius worden verschillende vormen van begeleiding aangeboden. Onder meer;

  • Mentoraat
  • Dyslexiebegeleiding
  • Loopbaanbegeleiding
  • Counseling
  • Rots & Water
  • Zorgadviesteam
  • Huiswerkbegeleiding

Leerwegondersteunend onderwijs is er voor leerlingen die, naar verwachting, alleen een diploma of getuigschrift vmbo kunnen halen met extra hulp en begeleiding. Het gaat daarbij om leerlingen waarbij sprake is van een leerachterstand. Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die baat hebben bij een individuele benadering en extra persoonlijke aandacht en voor wie het behalen van een vmbo-diploma niet tot de mogelijkheden behoort.

Om voor LWOO of PrO in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan bepaalde criteria. Voor LWOO zijn die vastgesteld door het samenwerkingsverband Fryslân-Noard, voor PrO staan deze in de wet. De procedure voor de aanvraag van LWOO of PrO vindt u hier.

Elke locatie heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt de profielen hieronder downloaden.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

CSG Comenius werkt op het terrein van de leerlingenzorg nauw samen met de andere scholen in de regio binnen het Samenwerkingverband Fryslân-Noard. 

Voor verdere informatie: www.swvfryslan-noard.nl.