Inzage cijfers en absenties

Als ouders/verzorgers kunt u de cijfers en absenties van uw kind (tot het 18 jaar is) bekijken via Magister. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor inloggegevens. Leerlingen van 18 jaar en ouder zullen eerst toestemming moeten verlenen aan de school om de ouders/verzorgers inzage in de cijfers en absenties te geven.