Contact met thuis

Contact tussen school en thuis vinden wij van wezenlijk belang voor het optimaal functioneren van de leerlingen. In alle leerjaren heeft iedere klas een eigen mentor of jaarcoördinator die het eerste aanspreekpunt is. Individuele gesprekken op afspraak met de mentor, docent, decaan, jaarcoördinator of met de locatieleiding zijn het hele schooljaar door mogelijk. Daarnaast is er een aantal vaste momenten in het jaar waarop we contact hebben met ouders/verzorgers, zoals besprekingen met de docent n.a.v. het rapport, ouderavonden of een huisbezoek.

Ouders of verzorgers zijn vertegenwoordigd in onze medezeggenschapsraad en de ouderraden op de verschillende locaties.