Toelating

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Comenius zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Aanmelden cursusjaar 2019-2020

Er is veel belangstelling voor onze scholen en daar zijn we enorm blij mee. Op basis van betrouwbare prognoses verwachten we ook plek te hebben voor alle aangemelde leerlingen. Zo hebben we op locatie @Forum voor het komende cursusjaar een extra eerste klas georganiseerd.

Mocht het aantal aangemelde leerlingen toch nóg hoger zijn dan onze prognoses aangeven, dan zullen we voor een loting moeten kiezen. Dit betreft alleen de scholen @Forum en Mariënburg. Wij hopen niet dat het zover komt, want we willen de kinderen en de ouders die voor onze scholen kiezen natuurlijk niet teleurstellen! Eind januari vindt u daartoe de procedure op de website. Het is van belang de uiterste aanmelddatum in de gaten te houden.

Onderaan deze pagina treft u de downloads aan.

Overzicht voorlichtingsmomenten

Bekijk het overzicht

Zij-instroom

Ook voor leerlingen die in willlen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.

Omgaan met de ophoging van het schooladvies

Op de basisschool wordt de leerlingen van groep 8 een verplichte eindtoets afgenomen tussen half april en half mei. Als de uitkomst hiervan op een hoger onderwijsniveau wijst dan het eerder uitgebrachte schooladvies, dan is de leerkracht verplicht om dit advies te heroverwegen en eventueel op te hogen. Dit impliceert, dat CSG Comenius geconfronteerd kan worden met de situatie, dat leerlingen, vanwege het feit dat hun advies is opgehoogd, voor een ander onderwijsniveau/een andere locatie opteren. Uiteraard zal de school zijn best doen de gevraagde wijziging te realiseren, maar op voorhand kan niet gegarandeerd worden, dat er ook voldoende plaatsingsruimte is