Toelating

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Comenius zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Zij-instroom

Ook voor leerlingen die in willlen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.

Omgaan met de ophoging van het schooladvies

Op de basisschool wordt de leerlingen van groep 8 een verplichte eindtoets afgenomen tussen half april en half mei. Als de uitkomst hiervan op een hoger onderwijsniveau wijst dan het eerder uitgebrachte schooladvies, dan is de leerkracht verplicht om dit advies te heroverwegen en eventueel op te hogen. Dit impliceert, dat CSG Comenius geconfronteerd kan worden met de situatie, dat leerlingen, vanwege het feit dat hun advies is opgehoogd, voor een ander onderwijsniveau/een andere locatie opteren. Uiteraard zal de school zijn best doen de gevraagde wijziging te realiseren, maar op voorhand kan niet gegarandeerd worden, dat er ook voldoende plaatsingsruimte is

Plaatsingsmogelijkheden voor cursusjaar 2022-2023 binnen CSG Comenius

Een overzicht van onze locaties/onderwijsniveaus van CSG Comenius m.b.t. plaatsingsruimte:

Mariënburg binnen alle leerjaren en niveaus kunnen we nog leerlingen plaatsen
   
Esdoorn enkele plekken vrij in leerjaar 2
Zamenhof enkele plekken vrij in leerjaar 1
  enkele plekken vrij in leerjaar 2 (uitzondering van vmbo Kader)
  enkele plekken vrij in leerjaar 4 (uitzondering Praktijkonderwijs)
   
@Forum enkele plekken vrij in klas 2
Sint Anne er is plaats op havo en atheneum in leerjaar 1 tot en met 3