Ouderraad Zamenhof

Ouderraad Zamenhof

De OR bestaat uit 12 ouders en denkt mee met de leiding van de school, stelt (kritische) vragen over de gang van zaken op school en is intermediair tussen ouders en de directie van scholengemeenschap Comenius, locatie Zamenhof.

Ouders/verzorgers hebben behoefte aan contact met de school die door hun kinderen bezocht wordt. CSG Comenius heeft belang bij inspraak en feedback van de ouders van haar leerlingen. Een manier om deze wederzijdse communicatie te bevorderen, is het vormen van een ouderraad. De ouderraad organiseert of ondersteunt bij activiteiten en heeft een paar keer per jaar overleg met de schoolleiding.

Comenius Zamenhof heeft een ouderraad. Het doel van de ouderraad is het functioneren als spreekbuis en het vertegenwoordigen van de ouders/verzorgers van de leerlingen. Daarnaast fungeren we als klankbordgroep voor de directie. Er wordt vanuit de locatiedirectie gevraagd kritisch mee te denken over het onderwijs van uw kind.

U kunt vragen of opmerkingen doorgeven aan de leden van de ouderraad. De leden van de ouderraad zijn te vinden op de website van de school, www.csg-comenius.nl/ouderraadzamenhof Ook heeft de ouderraad een centraal mailadres waar u uw vragen en /of opmerkingen kunt plaatsen.

Het gaat hierbij niet om vragen omtrent de leerprestaties van de individuele leerling, maar om meer schoolbreed gerichte zaken waarmee u niet naar één van de leraren en/of directie kunt of wilt. Zo heeft de ouderraad bijvoorbeeld recentelijk een enquête gehouden onder de ouders van de leerlingen van de 3e klas in verband met de schoolactiviteiten in relatie met de recente terroristische aanslagen.
Maar ook met andere vragen of opmerkingen kunt u bij de ouderraad terecht. Hoort u van uw kind over zaken die op de school spelen en heeft u daar vragen over? Als u het ook bij de ouderraad meldt, wordt dit in ieder geval besproken. Dat geldt uiteraard ook voor de positieve zaken die u op deze wijze aan de school kenbaar zou willen maken.

Ouderraad zoekt betrokken ouders

De ouderraad Zamenhof zoekt: Nieuwe ouders De Ouderraad Zamenhof, (praktijkonderwijs en vmbo basis/kader) is er namens, maar ook voor u!

Wat doen we zoal:

• Wij vertegenwoordigen bovengenoemde schoolniveaus en bestaan uit maximaal 12 leden.
• Wij onderhouden het contact tussen ouders/verzorgers en de directie.
• Wij zijn een klankbord voor de directie over zaken betreffende school, identiteit en kwaliteit van het onderwijs.
• Wij ondersteunen activiteiten.
• Wij organiseren ouderavonden.
• Wij vergaderen vier keer per jaar. Iedere ouder kan onderwerpen inbrengen die men graag in de ouderraad besproken wil hebben.

 

Vindt u het leuk om:

• Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school?
• Op een andere (directe) manier betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren)?
• Activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld de kerstmarkt en ouderavonden met een actueel thema? Dan is de ouderraad zeker iets voor u!

 

U kunt zich aanmelden op onderstaand mail adres:

ouderraad_zamenhof@csg-comenius.nl