Visie & beleid

Persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent zijn de kernwaarden van CSG Comenius. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed ontwikkelen en hun eigen plek vinden in de samenleving. Daarbij maakt het niet uit of iemand een kei is in leren of liever met z'n handen werkt. Iedere leerling verdient de zorg en aandacht die nodig zijn om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden beoordeeld door de toelatingsommissie. Zij beslist uiteindelijk op welk niveau een leerling geplaatst wordt. We gaan altijd met de leerkracht van uw kind in gesprek over wie uw kind is en wat het kan. De basisschool geeft over iedere leerling een (niveau)advies aan de middelbare school. Om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt CSG Comenius met de Friese Plaatsingswijzer.

Met de opleidingen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en atheneum verzorgen wij een breed onderwijsaanbod. Daarnaast bieden we de unieke programma's Talentstromen, vmbo in company (CIC) en mavo-XL aan. Zo sluit ons onderwijs aan bij de interesses en talenten van onze leerlingen en bereiden we ze voor op een vervolgopleiding of een baan. We verzorgen het onderwijs vanuit vier locaties in Sint Anne en Leeuwarden.

Voor ons betekent onderwijs verzorgen meer dan leren alleen. Ook het overdragen en ontwikkelen van waarden en normen rekenen wij tot onze taak. CSG Comenius is een open christelijke scholengemeenschap. We staan open en hebben aandacht voor alle wereldgodsdiensten en nemen consequent stelling tegen pesten, discriminatie en racisme.

CVO Comenius

CSG Comenius werkt samen met het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé uit Leeuwarden en CSG Ulbe van Houten uit Sint Annaparochie in de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord Fryslân (CVO).