Onderwijsconcept

Het onderwijs op CSG Comenius is erop gericht onze leerlingen te stimuleren en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. In het onderwijsleerproces moet ruimte zijn voor de actieve deelname en de eigen ervaring van leerlingen.

In de onderwijsverklaring "Ons Onderwijs op CSG Comenius" staat beschreven dat het (leren) leren centraal staat. Met activerende didactiek en afwisselende werkvormen willen we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. We hebben regelmatig studiedagen om te reflecteren op onze onderwijskwaliteit en het verder te ontwikkelen.