Identiteit

CSG Comenius is een open christelijke scholengemeenschap. We staan open en hebben aandacht voor alle wereldgodsdiensten. CSG Comenius valt onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord Fryslân (CVO). De vereniging gaat bij haar werk uit van de visie van Jezus Christus, zoals die verwoord is in de Evangeliën.

Het vak GLV
In het vak Godsdienstige en Levensbeschouwelijke Vorming (GLV) wordt aandacht besteed aan alle wereldgodsdiensten. De christelijke geloofstraditie wordt daarbij als bron gebruikt, maar nadrukkelijk wordt ook erkend dat er andere bronnen zijn die mensen kunnen inspireren.

Dagopeningen en vieringen
Op alle locaties beginnen we de dag met een meditatief moment. Met de methode Oase worden wekelijks thema's besproken die aansluiten bij Bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke onderwerpen. Rond kerst en pasen organiseren we vieringen om stil te staan bij de boodschap van het christelijke feest.

Normen en waarden
We laten onze leerlingen nadenken over wat echt belangrijk is in het leven. Begrippen als tolerantie, acceptatie, samenwerking en respect staan hierbij centraal. CSG Comenius neemt consequent stelling tegen pesten, discriminatie en racisme.