Gezonde school

Locatie Zamenhof is vanaf dit schooljaar een gezonde school met een gouden schoolkantine schaal. In zo’n kantine zie én proef je dat gezond en lekker prima samen gaan. Er is alleen eten te koop waar je lijf iets aan heeft, zoals volkoren broodjes, fruit en groente. Wij gebruiken daarvoor het programma De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum.

Gezonden schoolkantine

CSG Comenius, locatie Zamenhof, heeft de Gouden Schaal gezonde schoolkantine behaald. Dit houdt in dat deze kantine gezondere producten aantrekkelijk en opvallend presenteert. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk. In onze kantine is de meerderheid van het aanbod gezond. Deze aanpak helpt leerlingen betere keuzes te maken. Locatie Zamenhof is de eerste kantie die dit label heeft gehaald. De andere locaties volgen zo spoedig mogelijk.

Jongeren die gezond eten en veel bewegen, blijven op gewicht en zitten vaak lekkerder in hun vel. Dat is in de eerste plaats natuurlijk een zaak voor opvoeders en jongeren zelf. Toch willen we op onze school geen leefstijl promoten die aantoonbaar slecht is voor de ontwikkeling van jongeren, met veel snoep, snacks en frisdrank met suiker. Op school moet het gemakkelijk zijn om goed voor jezelf te zorgen.

 

Themacertificaat voeding

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor worden onder andere de volgende activiteiten ingezet; gouden schoolkantine schaal, gratis watertappunt, lesmethodes, nieuwsbrieven en een actieve en gezonde leefstijldag. Het themacertificaat helpt een Gezonde Schoolkantine te verankeren en zorgt er ook voor dat wij ons officieel Een Gezonde School mogen noemen!

Naast themacertificaat Voeding zijn er meer themacertificaten en is de school voornemens ook deze in de toekomst te behalen. Denk hierbij in eerste instantie aan Roken alcohol en drugs preventie, Bewegen en Sport én Welbevinden. Maar ook aan Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid én Milieu en natuur.

Rookvrije school

Tot slot heeft de CSG Comenius ook al een voorsprong genomen op het rookvrije schoolterrein. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht. Wij hebben daarom nu al een rookvrij schoolterrein. Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen, maar beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.