Vmbo bovenbouw

In de bovenbouw (het 3e en 4e leerjaar) heb je voor één van onze 6 profielen gekozen die aansluiten bij je vervolgopleiding. Je kan binnen de profielen je eigen leerroute volgen.

Op het vmbo bieden we de volgende 6 profielen met de volgende leerroutes aan:

Profielen

Hoe ziet een profiel eruit? Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De avo-vakken 
Welk profiel je ook kiest, je krijgt Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste één kunstvak. Daarbij doe je nog twee avo-vakken die samenhangen met je profiel. Bijvoorbeeld: bij een techniekprofiel zijn dat de vakken wiskunde en natuurkunde (nask1). Bij Economie en ondernemen zijn dat de vakken economie en wiskunde

Het beroepsgerichte profielvak 
Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen die kiest voor een bepaald profiel doet. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroep of werkveld goed te functioneren. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volg je het hele beroepsgerichte profielvak. In de gemengde leerweg krijg je minder beroepsgerichte uren en een extra avo-vak. Daarom doe je daar de helft van het profielvak.

De beroepsgerichte keuzevakken 
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kies je vier beroepsgerichte keuzevakken, in de gemengde en theoretische leerweg twee. Wil je meer van één vakgebied weten, dan kies je voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar je kunt ook kiezen voor keuzevakken die je kennis laten maken met andere werkvelden of zelfs andere sectoren.Je school bepaalt uit welke keuzevakken jij mag kiezen. Zo kan je school ervoor zorgen dat jouw programma goed aansluit bij de beroepsopleidingen op het mbo en bij de arbeidsmogelijkheden in de omgeving.

Extra vakken

Voor kaderleerlingen in het 3e leerjaar is er de mogelijkheid extra vrije keuzevakken te volgen die een aanvulling kunnen zijn richting de vervolgopleiding. Denk daarbij aan:

  • Sport, Dienstverlening en Uniformberoepen
  • Art & Design
  • ICT

Maatwerk - Studiepunt!

Wanneer je extra ondersteuning en uitleg nodig hebt bij de verschillende vakken, kun je daarvoor terecht bij Studiepunt! Daar is gelegenheid voor huiswerkbegeleiding en hulp bij studievaardigheden. Ook het extra oefenen van praktijkvaardigheden behoort tot de mogelijkheden.

Stage

In het 3e leerjaar doe je een week lang een Beroepsoriënterende Stage. In het 4e jaar loop je een dag per week stage in een bedrijf buiten de school en binnen het MBO. Door deze praktijkervaring krijg je meer kijk op waar jouw talenten en interesses liggen. 

Keuzes maken

​Tijdens je vmbo-opleiding - en daarna - moet je vaak keuzes maken: welk profiel ga je kiezen, welke beroepsgerichte keuzevakken, waar ga je stage lopen, welke mbo-opleiding ga je doen? Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, begeleidt je school je bij het maken van keuzes. Die begeleiding noemen we LOB, Loopbaanoriëntatie en Begeleiding.

Tijdens LOB houd je je eigen loopbaandossier bij en leer je allerlei vaardigheden waarmee je nu en later zelf loopbaankeuzes kunt maken. Jouw LOB-coach helpt je daarbij. 

Ontdek de locatie

Meer informatie

Bij vragen kun je gerust contact opnemen met onze
decaan, Alex de Vries a.devries@cvo-nf.nl

Aanmelden

Heb je je keuze gemaakt en wil je je aanmelden voor vmbo bovenbouw, dat kan.

Via deze link kom je op de juiste pagina waar alle aanmeld informatie staat.