Praktijkonderwijs

Klaar voor de samenleving

​Onze school heeft als doel om leerlingen zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te laten functioneren. Daarom concentreert ons onderwijs zich op vier domeinen die de basis vormen van onze maatschappij: Werken, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap. Alle lessen, zowel theoretisch als praktijkgericht, geven invulling aan deze domeinen.

We leren onze leerlingen welke vaardigheden er nodig zijn om als werknemer goed te functioneren. Ook gaan we heel praktisch in op wat er allemaal komt kijken bij zelfstandig wonen, zoals het huishouden of zorgen voor jezelf. Daarnaast komen een zinvolle vrijetijds­ besteding en andere levensvaardigheden uitgebreid aan bod. Tenslotte besteden we ruim aandacht aan goed burgerschap en een succesvolle deelname aan de multiculturele samenleving. Steeds weer met het oog op de toekomst en de specifieke talenten en interesses van elke leerling

Ontwikkelingsplan

Voor elke leerling wordt een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) gemaakt: wat gaat zij of hij na het praktijkonderwijs doen? Heeft de leerling extra ondersteuning nodig om dat te bereiken? Alle leerlingen hebben ook een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Hierin staan de individuele leerdoelen van de leerling. Elke leerling heeft een eigen leerroute en lesrooster. We volgen de prestaties en vorderingen, praktische vaardigheden, arbeidscompetenties en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem.