Praktijkonderwijs

Samen werken aan succes

Het praktijkonderwijs van CSG Comenius is een succesvolle school. Niet in de laatste plaats door onze persoonlijke benadering en de grote betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten delen de gedrevenheid om leerlingen binnen hun mogelijkheden vooruit te helpen en om hun talenten maximaal te benutten. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een baan. Heel belangrijk daarbij is werkhouding en sociale vaardigheid. Denk hierbij aan heel praktische zaken als het nakomen van afspraken, een juiste instelling en omgangsvormen die de praktijk vraagt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor onze leerlingen is dit niet altijd zo. Het bereiken van deze grote en kleine successen doen we samen: leerling, ouders en school.

Kortom; Geloof in de toekomst!

Wat doen wij

  • Werken aan mogelijkheden
  • Goede begeleiding en coaching
  • Talenten ontdekken en ontwikkelen
  • Leren door te doen
  • Kansen scheppen
  • Uitgaan van individuele mogelijkheden
  • Structuur en duidelijkheid
  • Trainen van arbeidsvaardigheden in verschillende stages

Structuur, duidelijkheid en respect

Op onze school vinden we het belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan en dat leerlingen goede omgangsvormen leren. Dat is immers wat de praktijk van later ook verlangt. Onze leerlingen zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Dat is terug te zien in de school. We hebben duidelijke regels en een vast lesrooster met zo min mogelijk lesuitval. Samen met de leerlingen zorgen we voor een nette schoolomgeving.

Praktijklessen

Leerlingen krijgen veel praktijklessen. In deze lessen leren ze basisvaardigheden. Stap voor stap, via interne en externe stages leren de leerlingen hun basisvaardigheden toe te passen en ontdekken ze wat ze goed kunnen en hoe hun talenten het beste tot hun recht komen. Daarin worden ze intensief begeleid en gecoached.

Brochure Praktijkonderwijs

Wil je meer weten over het Praktijkonderwijs op Zamenhof? Open dan hier de brochure.

Open hier

Stages/werk

Tijdens de opleiding spelen stages een belangrijke rol. Zo ervaar je hoe het is om aan het werk te zijn. Je begint met stages op onze eigen school en gaat later ook stage lopen bij bedrijven en instellingen die erkend zijn in het bieden van de juiste begeleiding. CSG Comenius onderhoudt met veel leerbedrijven contact, zodat er voor iedereen een geschikte stageplek te vinden is, met vaak in het vooruitzicht: een leuke baan!

ESF (REACT-EU-)subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van SZW heeft Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds ESF REACT-EU toegezegd aan de gemeente Leeuwarden, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Friesland voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie en Coronacrisisfonds REACT-EU subsidie wil de -coördinerende- gemeente Leeuwarden faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen.

 

Verder lezen...