Nieuws

H4 en H5: Corona-besmettingen binnen Mariënburg

Aan de ouders van ouders van Mariënburg Havo 4 en Havo 5

Aan het begin van de week bent u middels een schrijven van de GGD door ons geïnformeerd over het aantal besmettingen in de havo-bovenbouw en hoe wij als school hierin handelen.

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Op dit moment zitten bijna 25 leerlingen uit met name havo 5 thuis met een positieve uitslag.  Er zitten ongeveer evenveel leerlingen thuis in quarantaine. Dagelijks hebben wij één of meerdere malen contact met een arts van de GGD Fryslân, die op basis van onze beider databases in kaart brengt waar de besmettingen vandaan komen en welke acties van de school daarbij nodig zijn. De GGD adviseert ons om preventief de LO-lessen voorlopig niet door te laten gaan. Op dit moment is het namelijk nog steeds zo dat bijna alle besmettingen terug te herleiden zijn tot buitenschools contacten en daarom krijgen we nog steeds niet de opdracht om bijvoorbeeld één of meer klassen thuis het onderwijs te laten volgen. We snappen best dat dat ook spannend voelt, dat is het voor ons ook.

Tot vorige week was ons buddy-beleid om langer thuiszittende leerlingen een deel van de lessen thuis te laten volgen toereikend. Inmiddels zijn we begonnen om bij sommige vakken de overstap naar hybride onderwijs (dus op school in de klas en thuis via Teams) te maken. Ook zijn we bezig om het inhalen van SE’s en toetsen te vereenvoudigen, hierover hebben wij contact met de examencommissie. Zodra hierin vervolgstappen worden genomen brengen we u op de hoogte.

Omdat er toch het meest geleerd wordt in de klas op school, willen we u vragen om met uw zoon/dochter te spreken over risicogedrag. Daaronder verstaan we zeker het elkaar opzoeken in grote(re) groepen buiten schooltijd (daar komen op dit moment veel besmettingen vandaan) en het je niet houden aan richtlijnen als 1,5 meter afstand bewaren en het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes zoals de gangen op school. We zouden het fijn vinden om daarin samen met u op te trekken.

Tenslotte nog een herhaling van het melden van verzuim:

  • Alle verzuim melden via verzuimmarienburg@cvo-nf.nl.
  • Inhoudelijke informatie over de aard van het verzuim melden bij de coach van uw zoon/dochter.
  • Bij een positieve Coronatestuitslag en quarantaine als gevolg van contactonderzoek (en natuurlijk verlofaanvragen) graag een mail naar de teamleiders via j.vannuil@cvo-nf.nl en ti.keuning@cvo-nf.nl

    Mocht u nog vragen hebben dan horen we ze graag.
    Met vriendelijke groet,

    Mevr. T. Keuning en dhr. J. van Nuil (teamleiders havo 4 en 5)
Terug naar overzicht