Nieuws

Zamenhof, Esdoorn en Mariënburg krijgen voldoende van de onderwijsinspectie

De scholen van CVO Noord-Fryslân hebben van de Inspectie van het Onderwijs allemaal een voldoende gekregen. Het vierjaarlijkse onderzoek werd in het afgelopen najaar uitgevoerd op de Comenius locaties Zamenhof, Esdoorn en Mariënburg in Leeuwarden, CSG Ulbe van Houten (Sint Annaparochie) en Christelijk Gymnasium Beyers Naudé (Leeuwarden). De inspectie onderzocht of het bestuur op haar scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen.

Het onderzoek verdiept zich onder meer in het didactisch handelen op de locaties en de kwaliteitszorg en –cultuur. Op alle vijf de locaties zijn hiervoor meerdere lessen bezocht door de inspectie. Uit het onderzoek valt op te maken dat lessen op een passende wijze gegeven worden en dat daarnaast de positieve en welwillende houding van leerlingen.

In het rapport valt te lezen dat het bestuur van CVO Noord-Fryslân zorg raagt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en een ondersteunend en veilig schoolklimaat. “Het bestuur kan zich dan ook goed vinden in de uitkomsten van het inspectieonderzoek. Het rapport laat zien dat er veel goed gaat, in de scholen en de bestuurlijke samenhang en aansturing”, laat waarnemend bestuurder Joost Visser van CVO-NF weten. “De inspectie geeft CVO-NF geen opdrachten mee van wat beter moet. Zonder druk van de externe toezichthouder kunnen wij op eigen kracht verder werken aan mooi onderwijs.”

Terug naar overzicht