Nieuws

Geslaagde projectdag Havo 4

Afgelopen maandag hebben de leerlingen havo 4 hun betrokkenheid getoond met problemen die hun nauw aan het hart liggen: van zwanenstront tot seksuele intimidatie en van verkeersveiligheid tot jongerenfestivals. Over vele problemen werd hevig gediscussieerd en besproken hoe dit aan te pakken. Dit project van Tienskip vond plaats op verschillende mooie locaties: de Neushoorn, de Kanselarij, het Stadhuis en het Provinciehuis.

Onder leiding van verschillende experts - onder andere plaatselijke raadsleden - hebben de leerlingen plannen bedacht om de lokale problemen aan te pakken. Na een gezamenlijke start in de Neushoorn werd in de eerste fase een brainstormsessie gehouden om het probleem goed in kaart te brengen. Hierna volgde een sessie met het uitwerken van een plan van aanpak op de verschillende locaties. Terug in de Neushoorn werden - vormgegeven op verschillende posters - aan elkaar gepresenteerd. Tot slot heeft een groep enthousiaste leerlingen hun plannen voorgelegd aan wethouder de Haan (PvdA).

Voor veel leerlingen is de lokale politiek tastbaarder en bereikbaarder geworden. Een aantal leerlingen heeft aangegeven hun plannen in samenwerking met Tienskip en de lokale policiti verder uit te willen werken. Wordt vervolgd!

Terug naar overzicht