Nieuws

@Forum online voorlichting dinsdag 25 januari

De voorlichtingen van @Forum van 22 november, 18 en 20 januari worden gebundeld op één dag. Vanwege de huidige maatregelen met betrekking tot Covid kan de voorlichtingsavond van dinsdag 18 januari op Comenius @Forum helaas niet doorgaan.Omdat we jullie graag willen informeren over onze school willen we jullie van harte uitnodigen op onze online voorlichtingsavond op dinsdag 25 januari. Tijdens deze online voorlichting willen wij jullie vertellen hoe wij op @ Forum het onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en talenten van de leerling. Daarnaast bieden wij uiteraard de ruimte om vragen te stellen.

We gaan deze voorlichtingen in twee rondes organiseren op dinsdag 25 januari 2022. Heeft u zich al aangemeld? Dan heeft u deze informatie reeds ontvangen. De voorlichting wordt opgedeeld in een middag- en een avondsessie. Het staat u vrij om één van beide momenten te kiezen. Het tijdschema is als volgt:

Tijdstip Activiteit
16.45 - 17.00 uur Online inloop
17.00 - 18.00 uur Start online voorlichting
19.15 - 19.30 uur Online inloop
19.30 - 20.30 uur Start online voorlichting


Ook als u zich niet heeft aangemeld kunt u de voorlichting volgen:

Voorlichting 2 vanaf 19.15 uur
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU2YzFmNWItOTg4YS00NDE2LTlmYmUtZTA0MDA2YWZmMzEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db6e6e12-f394-4f0a-b4e6-dac5508a17ca%22%2c%22Oid%22%3a%225b2c2658-caf5-4fba-bb68-0cee2ce6acbc%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Terug naar overzicht