Talent- stromen

@Zamenhof

Naast alle lessen die je krijgt bij Comenius In Company, ga je ook ontdekken welke talenten je nog meer bezit. Hier voor bieden we je in de onderbouw drie talentstromen aan, namelijk: Art Factory, Multimedia en Sports. Hiernaast staat van elke talentstroom een korte omschrijving.

Multimedia & Design

Bij Multimedia & Design werk je met computers, tablets, smartphones en camera’s. Met deze mediaspullen ga je verschillende dingen ontwerpen, zoals een digitale krant, bedrijfslogo’s, een eigen jeugdjournaal en een website. Tijdens de lessen ga je samen met klasgenoten aan de slag met computerprogramma’s en apps, zoals Word, Moviemaker, Moovly, Powerpoint, Photoshop (en nog veel meer). Ook gaan we een excursie doen naar bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân en een multimedia-bedrijf. Gastlessen bij ons op school worden verzorgd door een journalist, een webbouwer en een video-maker. Zo proberen we samen jouw computertalent verder te ontwikkelen; je wordt een heuse multimedia-expert. Oh ja, alles wat we ontwerpen (design) wordt zoveel mogelijk in en buiten de school gepubliceerd. Denk hierbij aan de tv-schermen op school, de weblogs van school én jouw eigen plekje op het wereldwijde web.

Talentstroom Art Factory

Bij de meest uiteenlopende beroepen wordt gevraagd om creativiteit en een flexibele beroepshouding. Bij het kunstonderwijs op Comenius Zamenhof ligt in het algemeen de nadruk op de Beeldende Vorming. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven en te maken in de "Kunstfabriek". Bij Art Factory vullen we dit beeldende onderwijs aan met Muziek, Drama, Toneel, Decor, Dans (Moderne dans, Hiphop en Streetdance). In jaar 1 gaat het om jouw verhaal: hoe kun je dat vertellen, spelen en verbeelden. We werken soms alleen en vaak samen en we leren hoe we ons werk aan elkaar presenteren. En we bedenken veel meer dan we ooit hadden kunnen dromen.

Talentstroom Sports

Bij de talentstroom Sports ligt de nadruk op het vernieuwen en verbreden van het sportaanbod. Er wordt verder gekeken dan de sporten die tijdens het reguliere onderwijs aan bod komen. Ons streven is de leerlingen in aanraking te laten komen met sporten waar ze niet of nauwelijks bekend mee zijn. Je kunt hierbij een onderscheid maken in top- en recreatie-, team- en individuele sporten, indoor-, outdoor- en trendsporten. De nadruk wordt binnen de talentstroom Sports gelegd op: ontdek en ontwikkel je talent. Door de sporten te beoefenen, leer je de sport kennen en ontdekken of je er talent voor hebt.

Technology & Development

Ben je nieuwsgierig, onderzoekend, creatief, kritisch en denk je ‘out of the box’? Wil je graag weten hoe iets werkt of wil je iets maken dat werkt en aan bepaalde eisen voldoet? Dan is Technology & Development bedoeld voor jou!