Sint Anne

Havo en atheneum

Sinds 2012 verzorgt CSG Comenius de havo- en atheneumopleiding in Sint Annaparochie. Je krijgt les in het gebouw van CSG Ulbe van Houten, een school waar we al jarenlang mee samenwerken. De locatie Sint Anne is overzichtelijk en natuurlijk lekker dicht bij je huis.

Lees meer

Opleidingen

De havo duurt vijf jaar en bereidt je voor op het hbo. Het atheneum duurt zes jaar en bereidt je voor op de universiteit. We bieden in Sint Anne klas 1, 2 en 3 aan. Vanaf klas 4 zul je naar Leeuwarden moeten om je opleiding af te ronden.

Adres

Hartman Sannesstraat 5-7
9076 EB St. Annaparochie
T (0518) 401 447

Leiding

Dhr. S. de Jong
directeur
E sj.dejong@csgulbevanhouten.nl

Dhr. R. Steneker
teamleider 
r.steneker@csgulbevanhouten.nl