Mariën-burg Academie

Atheneum klas 5 en klas 6

Schakel tussen vo en wo

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen van atheneum 5 en 6 hun thuisbasis op de 'Mariënburg Academie" aan de Schrans 5. Deze locatie staat voor onderwijs in een duurzame, veilige, stimulerende en inspirerende leeromgeving. De naam, Mariënburg Academie, is een toespeling op de koppeling met en overgang naar het wetenschappelijk onderwijs.

Op de Mariënburg Academie willen we onderwijs verzorgen met een knipoog naar de universiteit en naar de wereld van de wetenschap. De leerlingen hebben een 'eigen' plek waar ze twee jaar lang kunnen werken aan een goede voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Doordat we met een relatief kleine groep mensen werken zijn de lijnen kort en hebben we oog voor elkaar, belangrijke voorwaarden om veilig en optimaal te kunnen leren.

Atheneum klas 1 t/m 4

Locatie Mariënburg

Lees meer...

Lestijden Academie

Lees meer...
Adres

Schrans 5
8932 NA Leeuwarden
T. (058) 234 76 70

Route plannen?

Leiding

Dhr. F. Polter
locatiedirecteur Mariënburg a.i.
f.polter@cvo-nf.nl

Dhr. M. van der Steege 
teamleider atheneum klas 4 t/m 6
E m.vandersteege@cvo-nf.nl

Leerjaren

5 en 6 (atheneum)