@Forum

Mavo, havo en atheneum

Ben je leergierig, kun je zelfstandig werken en goed omgaan met vrijheid? Ben je nieuwsgierig, creatief, hou je van afwisseling en van samenwerken? Misschien ben jij dan wel geschikt voor @Forum! Een kleinschalige locatie voor mavo, havo en atheneum. Op @Forum stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op jouw mogelijkheden en talenten. We gebruiken veel verschillende werkvormen, waardoor het je beter lukt om het beste uit jezelf te halen. Ben jij geschikt voor @Forum? 

Meer informatie

Eigentijds, vernieuwend onderwijs

Locatie @Forum biedt eigentijds, vernieuwend onderwijs. Een forum is een plek waar mensen samenkomen om met elkaar en van elkaar te leren, om ideeën op te doen en samen enthousiast te zijn. En dat is precies wat we op @Forum doen. We maken het onderwijs samen...

Op @Forum kennen we een brugperiode van twee jaar. Je krijgt dus genoeg tijd om te laten zien wat je kunt. Aan het eind van deze periode stellen we vast op welk onderwijsniveau je verder gaat. Naast de kernvakken, waarin je over een aantal jaren examen doet, bieden we een deel van de leerstof aan in projecten en masterclasses                    

Mogelijkheden

We stemmen de lessen af op jouw mogelijkheden en wensen. Hieronder zie je wat dat onder andere betekent.

 • Er valt op @Forum veel te kiezen: soms kun je zelf beslissen -wanneer en óf je een vak volgt, aan welk project je wilt deelnemen en hoe je laat zien wat je hebt geleerd.
 • We gaan er geregeld op uit en ontvangen gasten van buiten de school.
 • Omdat je de gelegenheid hebt tijdens de schooluren aan je taken te werken, heb je weinig of geen huiswerk.
 • Regelmatig nodigen we je ouder(s)/verzorger(s) uit om samen met jou en je coach te kijken of je nog op het goede spoor zit.

Lenteschool

Evenals het vorige schooljaar zijn wij voornemens een Lenteschool te organiseren voor leerlingen die net tekort komen om te worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Voorwaarde is financiering door de rijksoverheid van deze Lenteschool. De Lenteschool zal in dat geval plaatsvinden tussen 22 april en 3 mei 2019 en zal tot doel hebben extra ondersteuning te geven. Nadere informatie over de Lenteschool volgt in het voorjaar van 2019. De Lenteschool is voor leerlingen van leerjaar 3.

 

Pluspunten
 • coaching
 • klein en overzichtelijk
 • weinig huiswerk
 • kleine klassen
 • modern onderwijs
 • veel eigen keuzes
 • veel ouderbetrokkenheid
Adres

Plataanstraat 1
8924 CR Leeuwarden

T (058) 234 76 70

Route plannen?

Leiding

Dhr. M. Giesing MEL
locatiedirecteur
E: m.giesing@csg-comenius.nl

Mevr. E. Peterzon
coördinator
E: e.peterzon@csg-comenius.nl

Dhr. J. Wiersma
coördinator
E: j.wiersma@csg-comenius.nl 

Leerjaren

1 t/m 4 (mavo)
1 t/m 3 (havo en atheneum)