Voorlichtingsavonden november/januari

Voor ouder(s)/verzorger(s) én voor leerlingen in groep 8 organiseren we in november en januari voorlichtingen op onze scholen. Verspreid over de avond komen de volgende onderwerpen onder meer aan bod: 

  • Waar staat CSG Comenius voor.
  • Informatie over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
  • Leerlingenzorg.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Specifieke informatie over de school en opleiding.

U bent van harte welkom op één of meerdere van onze voorlichtingsmomenten!
Aanmelden voor de voorlichtingsmomenten is mogelijk vanaf dinsdag 26 oktober 12.00 uur.
Dit kan via deze pagina.

-------------------------------------------------------------
Kalender voorlichtingsavonden 2021-2022:

Comenius Zamenhof; Praktijkonderwijs (PrO), vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo- gemengde leerweg
Donderdag 4 november 2021 om 19.00 uur
Donderdag 20 januari 2022 om 19.00 uur

Comenius Esdoorn; mavo en mavo-xl
Dinsdag 23 november 2021 om 19.30 uur
Maandag 17 januari 2022 om 19.30 uur

Comenius @Forum; mavo, havo en atheneum
Maandag 22 november 2021 om 17.00 uur en 19.15 uur
Dinsdag 18 januari 2022 om 19.15 uur

Comenius Mariënburg; havo en atheneum
Woensdag 10 november 2021 om 16.30 uur en 19.30 uur
Woensdag 19 januari 2022 om 16.30 uur en 19.30 uur