Voorlichtingsrondes in november en januari

Voor ouder(s)/verzorger(s) én voor leerlingen in groep 8 organiseren we in januari voorlichtingen op onze eigen locaties. In een aantal voorlichtingsrondes komen de volgende onderwerpen onder meer aan bod: 

  • Waar staat CSG Comenius voor.
  • Informatie over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.
  • Leerlingenzorg.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Specifieke informatie over de locatie en opleiding.

U bent van harte welkom op één of meerdere van onze voorlichtingsmomenten!

Kalender voorlichtingsavonden 2021:

Comenius Zamenhof; Praktijkonderwijs (PrO), vmbo-basis, vmbo-kaderen vmbo- gemengde leerweg.
Donderdag 14 januari 2021

Comenius Esdoorn; mavo en mavo-xl
Dinsdag 12 januari 2021 
Dinsdag 19 januari 2021 (reserve)

Comenius @Forum; mavo, havo en atheneum
Woensdag 13 januari 2021
Maandag 18 januari 2021 (reserve)

Comenius Mariënburg; havo en atheneum
Donderdag 14 januari 2021
Woensdag 20 januari 2021