Disclaimer

Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website van CSG Comenius bieden wij als service aan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. CSG Comenius aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website van CSG Comenius.

E-mail disclaimer
De informatie verzonden met dit e mail bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen.Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden.De informatie in dit e mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.CSG Comenius is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.