GELOOF IN JE TOEKOMST

Centraal bureau

College van Bestuur

Dhr. M.C.J. Visser, bestuurder
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden
T (058) 234 76 80
E cvb@cvo-nf.nl

Centraal bureau

Centrale administratie
Mevr. A. van Oosten (Controller CVO / Hoofd centrale administratie)
E a.vanoosten@cvo-nf.nl

Personeel- en salarisadministratie / Leerlingenadministratie / Financiële Administratie / ICT / Technische dienst / Facilitaire zaken 
T (058) 234 76 70
E info@cvo-nf.nl 

Facturen kunnen worden gestuurd naar:
facturen@cvo-nf.nl

Staf

Stafmedewerkers
T (058) 234 76 70

Hoofd ICT
Dhr. E. Bouwkamp, e.bouwkamp@cvo-nf.nl  

Stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
Dhr. drs. M. Luimstra, m.luimstra@cvo-nf.nl 

Coördinator leerlingondersteuning CVO-NF
Dhr. A. van Brug, a.vanbrug@cvo-nf.nl   

Hoofd facilitaire zaken
Dhr. H. de Boer, h.deboer@cvo-nf.nl

Communicatie, Pers & PR
Dhr. D. Betten, d.betten@cvo-nf.nl