GELOOF IN JE TOEKOMST

Centraal bureau

Centraal bureau

Centrale directie
Dhr. drs. J.J. Wildeboer MA, voorzitter
Postbus 193
8900 AD Leeuwarden
T (058) 234 76 80
E directie@csg-comenius.nl

Centrale administratie
Mevr. A. van Oosten (Controller CVO / Hoofd centrale administratie)
E a.vanoosten@cvo-nf.nl

Personeel- en salarisadministratie / Leerlingenadministratie / Financiële Administratie / ICT / Technische dienst / Facilitaire zaken 
T (058) 234 76 70
E info@csg-comenius.nl 

Facturen kunnen worden gestuurd naar:
facturen@cvo-nf.nl

Staf

Stafmedewerkers
T (058) 234 76 70

Hoofd ICT
Dhr. E. Bouwkamp, e.bouwkamp@csg-comenius.nl  

Stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg
Dhr. drs. M. Luimstra, m.luimstra@csg-comenius.nl 

Coördinator leerlingenzorg
Dhr. M. Giesing MEL, m.giesing@csg-comenius.nl 

Hoofd facilitaire zaken
Dhr. H. de Boer, h.deboer@csg-comenius.nl

Communicatie & PR
Dhr. L. Broersma, l.broersma@csg-comenius.nl