GELOOF IN JE TOEKOMST

Aanmelden Doedag

Aanmelden

Ter kennisgeving: Vanaf woensdag 1 december 2021 (12.00 uur) is aanmelden voor de Doe Dag(en) van CSG Comenius mogelijk. Het is nog onduidelijk of de Doe Dag(en) daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Wij hopen daarvoor op uw begrip. Wij volgen de richtlijnen en houden ons aan de maatregelen. Bij uitstellen of annulering brengen wij u op de hoogte. 

De Doe Dag op Zamenhof wordt opgesplitst in een Doe Dag voor leerlingen vmbo en leerlingen praktijkonderwijsHet vmbo en praktijkonderwijs zijn niet hetzelfde. Open de hier de brochure om te kijken wanneer uw zoon of dochter in aanmerking komt voor praktijkonderwijs.

Doe Dag:
Dinsdag 25 januari 2022: Zamenhof, @Forum en Mariënburg
Woensdag 9 februari 2022: Esdoorn, @Forum en Mariënburg

Overzicht scholen: 
Comenius Zamenhof: praktijkonderwijs en vmbo
Comenius Esdoorn: mavo en mavo XL
Comenius @Forum: mavo, havo en atheneum
Comenius Mariënburg: havo en atheneum

Meer weten? 
Download onze brochures

Aanmelden Doe Dag CSG Comenius

Hierop krijgt u de bevestiging van aanmelding. Daarnaast wordt dit e-mailadres gebruikt bij eventuele aanvullende informatie of annulering i.v.m. de op dat moment geldende maatregelen.

Wij proberen zoveel mogelijk klasgenoten bij elkaar in te delen tijdens de Doe Dag.


De Doe Dag(en) start(en) rond 14.30 uur. Dit kan per school verschillen door het lesrooster. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de lestijden in het basisonderwijs.


Door de huidige maatregelen zijn niet alle voorlichtingen voor groep 8 uitgevoerd. Wij willen u graag informeren wanneer de maatregelen dit toelaten. Mocht u hier geen behoefte aan hebben dan vult u 'nee' in.

We hopen z.s.m. uw vragen te beantwoorden.